Opis operacije

Podjetje ASINEO je podjetje informacijskih rešitev (oblikovanje, programiranje). Glavni produkt podjetja je "Spletna tehnologija ASINEO", ki omogoča uporabnikom hitro in enostavno izdelavo tiskanih marketinških materialov z vsebino neposredno z njihove spletne strani in našimi vnaprej pripravljenimi grafičnimi predlogami.

Uporabniki spletne tehnologije ASINEO lahko tako brez posredovanja zunanjih oblikovalcev pripravijo tiskane materiale za, npr. sejemsko predstavitev svojega podjetja, kar jim omogoči znižanje stroškov in zmanjša porabo časa potrebnega za realizacijo takšnih projektov, saj je za njihovo izdelavo potreben samo izbor grafične predloge in nekaj enostavnih klikov na uporabnikovi spletni strani ter klik na gumb za kreiranje tiskanega materiala v PDF obliki.

Spletna tehnologija ASINEO je uporabna tako v poslovnem, kot tudi osebnem svetu, saj se lahko uporablja na dva načina in sicer s pomočjo ASINEO spletne strani in našega uporabniškega vmesnika, ki omogoča, da samo z registracijo uporabniškega računa in povezavo spletne strani z vmesnikom (preko potrditvene datoteke naložene na strežnik naročnika, ki dokazuje, da je uporabnik res lastnik uporabljene spletne strani), naročnik enostavno in hitro prične z izdelavo željenih materialov ali pa se tehnologija preko v drugi fazi razvite knjižnice ukazov (API) enostavno integrira v obstoječe projekte.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.